بررسی مردم شناسی اماكن مذهبی تاریخی

پایان نامه مردم شناسی,پروژه در مورد مردم شناسی,پروژه مردم شناسی,تحقیق آماده در مورد مردم شناسی,تحقیق در مورد مردم شناسی,دانلود تحقیق مردم شناسی,دانلود رایگان تحقیق مردم شناسی,مردم شناسی,مقاله در مورد مردم شناسی,مقاله مردم شناسی
بررسی مردم شناسی اماكن مذهبی تاریخی

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:مقدمه: مردم
شناسي يا انسان شناسي فرهنگي، خطوط تمدن و فرهنگ يا خصيصه هاي فرهنگي
گروههاي انساني را بررسي مي كند. زير بناي واقعي مردم شناسي يا انسان شناسي
اجتماعي – فرهنگي، مردم نگاري است. در حقيقت مردم نگاري ثبت و ضبط اطلاعات
و جمع آوري مصالح و لوازم مادي تحقيق در محل يا در موضوع مورد مطالعه است.
و منظور از آن تدوين كاملترين تابلوي ممكن از يك محل مي باشد، و موضوع
مورد مطالعه مي تواند تمام گستره هاي فرهنگي تاريخي و جغرافيايي را در بري
بگيرد. «دكتر عسكري خانقاه، 1373» بنابراين مردم شناسي در ارتباط با ساير
علوم از جمله تاريخ، جغرافيا،اقتصاد، سياست، جامعه شناسي و بر اساس روش
استدلال استقرائي، حركت از موضوعات به سمت كل، در صدد شناخت اين گستره ها
مي باشد. در اين تحقيق كه نوعي تحليل مردم شناسي است سعي شده است تا موضوع
مورد مطالعه كه شهر صائين قلعه و اماكن مذهبي تاريخي آن از جهات مختلف،
جمعيتي جغرافيايي، فنون، اقتصاد، دين، زبان، عادات، آداب و رسوم و … مورد
بررسي و شناخت قرار گيرد. مردم شناسي مي تواند در اين بررسي يك جامعه
ابتدائي يا روستايي يا جوامع صنعتي مدرن را مورد مطالعه قرار دهد. و از
گرايش هاي مهمي كه در زمره ي مهمترين تفكرات مردم شناختي هستند يعني تكامل
گرايي، كه در جستجوي آن است كه جاي انسان را در بين ساير انواع حيوانات
تعيين كند، كه توسعه فرهنگي را منشعب از چند مركز ايجاد و ابداع بداند و
كاركرد گرايي كه همه وقتش را بر روابط كاركردي بين ويژگيهاي فرهنگي مختلف
درنهادهاي اجتماعي متمركز نموده و ساخت گرايي و … استفاده نمايد. «پيشين»طرح مسئلهيكي
از مشخصه هاي اديان، اديان چه ابتدائي و يا اديان الهي، مسأله تقدس است.
در هر ديني جاذبه هاي قدسي وجود دارد و مردمان آن جوامع نسبت به آن موارد و
مكانهاي مقدس احترام و ارزش معنوي قائل هستند، و اعمال خاصي را براي آن
مكانها در نظر گرفته اند و با دقت سعي در انجام آن اعمال در آن اماكن مي
باشند. مردم ديندار در هر آئيني براي بازديد و زيارت و انجام اعمال مربوط
به آن در زمان مناسبي به آنجا مراجعه و به وظايفي كه مطابق با آداب و رسوم
آئينشان آئينشان است عمل مي كنند. در كشور ما نيز كه مردم پيرو دين اسلام و
مذهب تشيع هستند، مكانهاي مقدسي بسياري در نقاط مختلف كشور بصورت، قدمگاه،
مزارمطهر، اقامتگاه، از امامان و اولاد آنها پراكنده شده است. وبه مردم
سالانه بصورت انبوه حتي با طي مسافتهاي طولاني خود را به اين اماكن مي
رسانند. به آنها متوسل مي شوند، زيارت مي كنند و نذر قرباني به جاي مي
آورند. در جامعه مورد مطالعه ما يعني صائين قلعه كه يكي از شهرهاي استان
زنجان با قدمت بسيار مي باشد و با وجود چنين امكن مقدسي بصورت امامزاده، ما
شاهد حضور گسترده مردم بري عرض ارادت، دعا، نيايش، توسل ، هستيم كه در اين
تحقيق سي در شناخت اين گرايش ها تجزيه و تحليل مربوط به آن مي باشيم.1- موضوع تحقيق: تحليل مردم شناسي اماكن مذهبي تاريخي شهر صائين قلعه.2-هدف تحقيق: شناخت
اماكن مذهبي و تاريخي صائين قلعه و معرفي گذشته تاريخي  تحولاتي كه در اين
شهر و اماكن مقدس و مذهبي آن روي داده، آشنا كردن مردم با خصوصيات
جغرافيايي، اقليمي، اقتصادي، منطقه، شناخت امكانات بالقوه مادي و معنوي و
وادار نمودن افراد، براي تحقق بخشيدن و بالفعل كردن آنها، شناخت تأثيرات  و
كاركردهاي مختلف ، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي، رواني اماكن مذهبي و
امام زاده ها و علل گرايش مردم به زيارت و احترام اين اماكن، و همچنين
شناخت آداب و رسوم مختلف، در مورد زيارت، نذر، قرباني، ميهماني، مراسم جشم،
شادي، تفريح، عزاداري….كه در اين اماكن توسط زائرين صورت مي گيرد.3- انگيزه تحقيق: با
نظر به اين كه در كشور ما با توجه به دين و آيين و مذهب مردم، گرايش و كشش
زيادي به مسئله مقدس بودن اماكن مذهبي و زيارت آن اماكن وجود دارد. و اين
گرايش و احترام در جامعه مورد تحقيق ما بصورت گسترده مشاهده مي شود سعي در
پژوهش و تحليل اين مسأله بر آمده ايم …فهرست مطالبمقدمه     فصل اول طرح تحقيق، كليات طرح و مسأله آن    طرح مسئله    موضوع تحقيق    هدف تحقيق    انگيزه تحقيق    ضرورت تحقيق    روش تحقيق    جامعه آماري    روش نمونه گيري    نحوه جمع آوري اطلاعات    فرضيات تحقيق    تعريف مفاهيم و متغيرهاي مورد مطالعه    گرايش     كشش    امامزاده    ضريح    حرم    گنبد    نذر    قرباني    وقف    دعا    صائين قلعه    زيارت    روز زيارت    توسل و شفاعت    فصل دوم: شناخت كلي شهر صائين قلعه(جامعه مورد تحقيق)    پيشينه تاريخي    موقعيت جغرافيايي    ويژگيهاي طبيعي    ناهمواريها    آب وهوا    بادها و اثرات آن    منابع آب    پوشش گياهي    زندگي جانوري    ويژگيهاي اقتصاديدامپروري    صنايع    راهها    ويژگيهاي انسانيهرم سني    ويژگيهاي سياسي    آثار تاريخي    مراكز آموزشي، مذهبي، تفريحي و …    فصل سوم: تئوري و ادبيات تحقيق    دين و اعتقادات ديني    شكل گيري دين    الف) اديان ابتدائينياپرستي    توئيسم    آني ميسيم    فتسيزم    مانا و تابو    سحر وجادو    ب) اديان قديم يا تعدد خدايان    ج) اديان متكي بر يكتا پرستي    1- دين يهوداماكن مقدس، مناسك ديني و آئين عبادت قوم يهود    2-دين مسيحعقايد در دين مسيح    مهمترين مناسك و شعائر دين مسيح    3- دين زرتشتاماكن مقدس، مناسك ديني  در زرتشت    4- اسلام  مناسك ديني و عقايد و اعتقادات در دين اسلام    وظايف و تكاليف مسلمانان و اماكن مقدس    د- مرحله عرفان    – آئين قرباني    -اقسام قرباني    – آئين قرباني در ايران    – نتيجه گيري از اين فصل    فصل چهارم: شناخت زيارتگاههاي مورد تحقيق    پيش گفتار    1- امام زاده يعقوب(ع)    -پيشيننه تاريخي    – بناي اوليه امام زاده يعقوب(ع)    – بناي كنوني امام زاده يعقوب(ع)    – ضريح    – نحوه اداره امام زاده يعقوي(ع)    – موقوفات    -زائر سرا    – قرباني    -نذورات    – محل مخارج نذورات    2- امام زاده يحيي (ع)    – مشخصات بنا    – زيارت نامه امام زاده يحيي    3- امازاده قاسم و سارا(ع)    فصل پنجم: باورها و كاركردهاي زيارتگاهها:    -باورهاي زيارتگاهها    – كاركردهاي زيارتگاهها    1- كاركرد مذهبي    2- كاركرد تاريخي    3- كاركرد هنري    4-كاركرد روانشناسي    5- كاركرد سياسي    6- كاركرد اقتصادي    7- كاركرد اجتماعي و فرهنگي    فصل ششم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق و نتيجه گيري    -نمونه پرسشنامه    – جداول    – تجزيه و تحليل يافته ها    – نتيجه گيري    – فهرست منابع و مأخذ    چكيده انگليسي    فصلف اول:طرح تحقيق، كليات طرح و مسأله آناین تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 156

 

مردم شناسی تحقیق در مورد مردم شناسی دانلود تحقیق مردم شناسی دانلود رایگان تحقیق مردم شناسی پروژه مردم شناسی مقاله مردم شناسی مقاله در مورد مردم شناسی پروژه در مورد مردم شناسی پایان نامه مردم شناسی تحقیق آماده در مورد مردم شناسی

 • طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی

  جدیدترین طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی,دانلود رایگان طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی,دانلود طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی,طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی,نمونه طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی رفتن به سایت…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب حافظ2 تالیف فاطمه کوپا

  پاورپوینت حافظ2,حافظ2,خلاصه کتاب حافظ2,دانلود پاورپوینت حافظ2,دانلود خلاصه کتاب حافظ2 پاورپوینت خلاصه کتاب حافظ2 تالیف فاطمه کوپا رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب حافظ2 تالیف فاطمه کوپا،در قالب ppt و در 180 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعبیر تی. اس. الیوت از…

 • تحقیق احزاب و گروه ها در افغانستان

  احزاب سیاسی افغانستان,احزاب مشهور افغانستان,احزاب و گروه‌ها در افغانستان,اولین حزب در افغانستان,بررسی کشور افغانستان,تحقیق احزاب و گروه‌ها در افغانستان,تعداد احزاب سیاسی افغانستان,فهرست احزاب در افغانستان,نقش احزاب در افغانستان تحقیق احزاب و گروه ها در افغانستان رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ريزي استراتژيک HCMS

  استراتژیک,برنامه ریزی,روند توسعه,مدل پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ريزي استراتژيک HCMS رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  روند توسعه مدل برنامه‌ريزي استراتژيک HCMS،در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:شرايط خاص صنايع و شرکت‌هاي داخليمدل‌هاي نسل اول برنامه‌ريزي…

 • پاورپوینت اصول برنامه ريزي

  اصول برنامه ريزي,پاورپوینت آماده اصول برنامه ريزي,پاورپوینت اصول برنامه ريزي,تحقیق اصول برنامه ريزي,دانلود پاورپوینت اصول برنامه ريزي,دانلود پاورپوینت در مورد اصول برنامه ريزي,دانلود تحقیق اصول برنامه ر,دانلود رایگان پاورپوینت اصول برنامه ريزي پاورپوینت اصول برنامه ريزي رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق راهنماي مسابقه در زمين هاي خاک رس، جمن و سخت

  بررسی مسابقه,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون مسابقه,پروژه مسابقه,تحقیق تربیت بدنی مسابقه,تحقیق در مورد مسابقه,تحقیق مسابقه,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد مسابقه,دانلود تحقیق مسابقه,مقاله مسابقه تحقیق راهنماي مسابقه در زمين هاي خاک رس، جمن و سخت رفتن به سایت اصلی بخشی…

 • تحقیق بررسی ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر

  پایان نامه پیرامون مقايسه ميزان افسردگي,پروژه مقايسه ميزان افسردگي,تحقیق در مورد مقايسه ميزان افسردگي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی مقايسه ميزان افسردگي,تحقیق مقايسه ميزان افسردگي,دانلود تحقیق مقايسه ميزان افسردگي,مقاله مقايسه ميزان افسردگي تحقیق بررسی ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر…

 • پکیج فیلم های آموزشی و جزوات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی ( فصل سوم: توان های گویا و عبارت های جبری)

  جزوه ریاضی دهم,جزوه کامل فصل سوم ریاضی 10,دانلود جزوه ریاضی دهم,ریاضی دهم,ریاضی دهم تجربی,ریاضی دهم هنرستان,فصل اول ریاضی 10,نکات مهم ریاضی دهم کنکور,ویدئوهای آموزشی ریاضی 10,ویدئوهای آموزشی فصل سوم ریاضی دهم دانلود پکیج فیلم های آموزشی و جزوات ریاضی دهم…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان دورود (واقع در استان لرستان)

  استان لرستان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان دورود,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان دورود دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان دورود (واقع در استان لرستان) دانلود فایل - نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از…

 • گزارش كارآموزی شیمی کاربردی در شركت كاشي طوس

  دانلود رایگان گزارش كاراموزی در شركت كاشي,دانلود گزارش كاراموزی در شركت كاشي,گزارش كارآموزی در شركت كاشي,گزارش كارآموزی شركت كاشي,گزارش کار کارآموزی شیمی کاربردی,گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی,گزارش کارآموزی شیمی کاربردی دانلود گزارش كارآموزی شیمی کاربردی در شركت كاشي طوس دانلود…